Pedofilie; hoe zit het nu precies?

Alles wat u moet weten over pedofilie en pedofielen in nog géén 1.200 woorden. Een snelcursus dus.

Wisten mijn ouders dit maar
Als jongen van 16 jaar heb ik in tranen en op mijn blote knieën gebeden tot God. “Alstublieft God, neem dit van mij weg. Ik doe alles voor U. Maak me liever homo maar niet pedofiel.” Mijn tienertijd was humaner geweest, minder een diep zwart gat als vrienden en familie wat basiskennis van pedofilie hadden gehad.

Daarom voor u, voor jonge pedofielen, voor ouders van tienerjongens en -meiden, de essentiële feiten van pedofilie op een rij. Kunt u het zich veroorloven deze feiten niet te kennen?

Pedofilie; wat is het nu precies?
Pedofilie is de seksuele aantrekking tot (jonge) kinderen. Psychiaters zeggen dat je pedofiel bent als je meer dan zes maanden seksuele opwinding ervaart bij kinderen die nog niet in de pubertijd zijn. Een pedofiel is tenminste zestien jaar en vijf jaar ouder dan het kind.

Een pedofiel ben je dus als je je voelt aangetrokken tot (sommige) kinderen. Als je ontucht pleegt met kinderen of naar kinderporno kijkt, ben je niet per definitie een pedofiel. Er zijn namelijk ook andere redenen waarom mensen ontucht plegen met kinderen of kinderporno kijken. Verderop wordt dat preciezer uitgelegd.

Pedofilie; Is het een stoornis of een geaardheid?
Het handboek van de psychiatrie (DSM 5) beschrijft allerlei psychiatrische stoornissen. Op het gebied van seksuele voorkeuren beschrijft het allerlei afwijkende voorkeuren. Een ander woord voor die afwijkende voorkeuren is parafilie en pedofilie is zo’n afwijkende voorkeur.
Pedofilie is niet per definitie een stoornis maar er bestaat wel zoiets als een pedofiele stoornis. Er is sprake van een stoornis als een pedofiel zelf lijdt aan zijn parafilie óf lijden veroorzaakt bij anderen of als er een risico is op schade voor kinderen. (Bron)(Bron) Lang niet alle pedofielen hebben een pedofiele stoornis.

Er is geen vastomlijnde definitie van een geaardheid. Een geaardheid heeft als kenmerk dat het onveranderbaar is, het is geen keuze en het openbaart zich rond de pubertijd. Pedofilie voldoet aan die kenmerken. Leidende wetenschappers op het gebied van pedofilie, zoals Michael Seto en James Cantor, beschouwen pedofilie als een seksuele geaardheid gericht op leeftijd (Bron) (Bron). Ook Harvard Medical Review noemt pedofilie een geaardheid. (Bron) Meer informatie: (link)

Zijn er nog andere seksuele oriëntaties gericht op leeftijd?
Ja. De op leeftijd gerichte seksuele oriëntaties, ook wel chronofilie genaamd, zijn (bron):

Nepiofilie/Infantofilie | Babies en peuters – 0 tot circa 5 jaar
Pedofilie | Prepuberale kinderen – circa 6 tot 12 jaar
Hebefilie | Beginnende pubers – circa 12 tot 15 jaar
Efebofilie | Jonge adolescenten – circa 15 tot 18 jaar
Teleiofilie | Volwassenen – circa 18 jaar en ouder
Meisofilie | Volwassenen – van middelbare leeftijd (als niet van die leeftijd zijnde)
Gerontofilie | Bejaarden (als niet bejaard zijnde)

In de volksmond wordt erotiek onder de 18 jaar meestal pedofilie genoemd. Begrijpelijk, maar niet heel nauwkeurig. De wet onderscheidt wel leeftijden als het gaat om seksuele contacten. Ook de straffen voor zedendelicten variëren afhankelijk van de leeftijd van het minderjarige slachtoffer.

Pedofilie en de wet
Pedofilie is niet verboden. Er is in Nederland geen wet die verbiedt om je primair seksueel aangetrokken te voelen tot kinderen. Het is wettelijk toegestaan pedofiel te zijn.

Seks met kinderen jonger dan zestien jaar is wel verboden (=ontucht). Een persoon mag pedofiel zijn maar mag daar geen seksuele uiting aan geven met personen onder de 16.
Seks met jongeren tussen de zestien en achttien jaar is toegestaan zolang er geen verhouding is waarin een (autoritair) overwicht bestaat zoals een leraar-leerling of behandelaar-cliënt. Er mag ook geen sprake zijn van prostitutie en er mogen geen audiovisuele opnamen worden gemaakt. Dat laatste beschouwt de wet tot de leeftijd van achttien jaar als kinderporno.
Een volwassene mag dus wel seks hebben met iemand van zestien jaar maar mag daar geen beeldmateriaal van maken. Voor een exacte omschrijving van de wet raadpleeg het wetboek van strafrecht/misdrijven tegen de zeden (link) of een juridisch adviseur.

De Algemene wet Gelijke Behandeling beschermt expliciet hetero- en homoseksuelen tegen discriminatie. Een pedofiel geniet die bescherming niet. Ook biseksuele gerichtheid en transgenders genieten die bescherming tegen discriminatie (nog) niet. (link)


Pedofielen; hardnekkige misverstanden

Misverstand: Daders van ontucht met kinderen zijn pedofielen
Feit: De meerderheid van ontuchtplegers is niet pedofiel aldus meerdere onderzoeken. (Bron)(Bron)(Bron)(Bron)(Bron). Ontucht met kinderen heeft vaak een andere oorzaak dan de pedofiele geaardheid. Ontuchtplegers hebben vaker een antisociale persoonlijkheid, een slecht ontwikkelde seksuele impulscontrole en/of zijn onder de invloed van drugs. (Bron, par. 2.5.1)(Bron). Het zijn van pedofiel is géén noodzakelijk noch een voldoende verklaring om ontucht te plegen (Bron)(Bron). Dit artikel legt op eenvoudige wijze uit waarom iemand ontucht pleegt met kinderen terwijl hij/zij zelf geen pedofiel is (link).

Misverstand: Kinderpornodownloaders zijn pedofielen
Feit: De meerderheid van downloaders en kijkers is niet pedofiel aldus onderzoeken door Nationale Politie, de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen en onderzoeksbureau Bureau Beke (Bron) (Bron, paragraaf 2.5.5)(Bron, pag 27). Dat downloaders vaak niet pedofiel zijn, is ook de ervaring van kinderpornorechercheurs. (link). In mediareportages over kinderporno zie je regelmatig terug dat kinderpornokijkers niet pedofiel zijn. (link)

Misverstand: Kindersekstoeristen zijn pedofielen
Feit: De meerderheid van kindersekstoeristen is niet pedofiel volgens ‘Defence for Children’, het Meldpunt Kindersekstoerisme en ECPAT. (Bron) (Bron)(Bron)

De gevolgen van misverstanden
Daders van seksueel kindermisbruik worden erg vaak pedofiel genoemd. Maar zoals we hierboven al zagen is een pedofiel lang niet altijd een zedendader en een zedendader is lang niet altijd pedofiel. Een ‘zedendader’ pedofiel noemen, is stigmatiseren. In nieuwsberichten over ontucht met kinderen hoort geen informatie over de geaardheid van de verdachte. Als men de verdachte wil noemen, spreekt men het beste over “de verdachte” of “de man” in plaats van over “de pedofiel” of “de pedo”.
Stigmatiseren leidt tot demoniseren; het in een kwaad daglicht stellen van mensen met een pedofiele geaardheid. Het zet aan tot haat en geweld (link). Soms extreem geweld. De meeste (jonge) pedofielen lijden onder de niet aflatende stigma’s van journalisten, experts, hulpverleners en de gemiddelde burger op social media. Het leidt tot depressies en helaas ook tot (pogingen tot) suïcide. Uit onderzoek blijkt dat LHBT-ers vier keer vaker een zelfmoordpoging ondernemen dan de ‘gewone’ bevolking (link). Het aantal zelfmoordpogingen onder pedofielen is niet onderzocht.

Pedofielen; hoeveel zijn er?
Dat is onbekend. Er is geen overtuigend onderzoek naar het aantal pedofielen. Er zijn wel schattingen gemaakt, meestal gebaseerd op kleinschalige onderzoeken. De schattingen gaan altijd over mannen. Er bestaan ook pedofiele vrouwen maar over hen is nog veel minder bekend.

 1. Michael Seto schatte aanvankelijk het aantal pedofielen op vijf procent van alle mannen. Later stelde hij dat bij naar één procent. Hij schat het aantal op twee procent als ook hebefilie (aantrekking tot vroege pubers) wordt meegerekend. (Bron)
 2. Onderzoeker Tromovitch komt tot een schatting van twintig procent van alle mannen. (Bron)
 3. Weer een ander onderzoek (Briere en Runtz) vond dat 21 procent van de onderzochte mannen een seksuele interesse had in (sommige) kinderen. Het hebben van een seksuele interesse is overigens niet direct hetzelfde als het zijn van pedofiel. (Bron)
 4. Onderzoeker Sarah Goode zegt dat twintig procent van de mannen een seksuele interesse kan hebben in kinderen. (Bron)
 5. Over pedofiele vrouwen zegt Sullivan, een forensisch psycholoog, dat hun aantal veel hoger ligt dan de meesten denken. Hij baseert zich op ontuchtzaken waarbij vrouwen zijn betrokken. Grote voorzichtigheid is geboden omdat ontucht en pedofilie niet hetzelfde zijn. Media verwarren die twee termen regelmatig. (Bron)


Pedofielen; waar kunnen ze heen met hun verhaal?
Contact met gevoelsgenoten

 • Pedofilie.nl (link) – een platform voor informatie, steun en discussie. Pedofielen vertellen hun persoonlijke verhaal op het forum of lezen de ervaringen van anderen.
 • Pedofilie NL chat (link) – een openbaar toegankelijke internetchat. Wekelijks geopend op even dinsdagen, oneven donderdagen en de eerste zondag van de maand. ‘s Avonds vanaf 20 uur. Gesprekken over het hebben van pedofiele gevoelens. Met en door pedofielen van alle leeftijden (plus minus 16 – 66). De gesprekken worden actief gemodereerd.
 • Individuele pedofielen op Twitter – Twitter biedt anonimiteit om mee te kunnen doen in het publieke gesprek over pedofilie. (link)(link)(link)(link). Twitter heeft in haar reglement expliciet opgenomen dat gesprekken over de aantrekking tot kinderen zijn toegestaan (link). Het verheerlijken of promoten van seksuele uitbuiting van kinderen is niet toegestaan.
 • Zelfhulpgroep JON – een praatgroep voor (en door) pedofielen in zowel oost als west Nederland. (link)

Contact met professionals

 • Bent u professional en zoekt u informatie hoe om te gaan met een cliënt met pedofiele gevoelens? Zie de Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen (link) voor uitgebreide informatie over pedofilie en hoe te handelen ten opzichte van uw cliënt. U kunt ook contact opnemen met Pedofilie.nl.
 • Huisarts – Voor een doorverwijzing naar de GGZ. Als je niet tegen je huisarts wilt zeggen dat je pedofiele gevoelens hebt, kun je zeggen dat je gevoelens van depressie hebt en graag een doorverwijzing wil naar een psycholoog.
 • Movearis.nl (link) (Schagen, Noord-Holland)- Debby Versteege, psychosociaal counselor. Zij is bekend met het werken met pedofielen. Gevestigd te Schagen. Ook betrokken bij de Pedofilie NL chat.
 • Jacqueline Therapy (link) (Londen, Verenigd Koninkrijk) – Jacqueline van Oosterwijk, therapeute gevestigd te Londen. Ze heeft ervaring met pedofilie en kan worden benaderd via de Pedofilie NL chat of via de hiervoor genoemde link.
 • Praktijk Smeltink (link) (Utrecht) – Angeline Smeltink is gespecialiseerd in problemen ten gevolge van seksueel deviante voorkeuren of verlangens.
 • Seksuoloog Erik van Beek (link) (Haarlem) – Van Beek is bekend met het thema pedofilie en behandelt al geruime tijd mensen met pedofiele gevoelens.
 • Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort (link) – Esther van der Steeg zegt: “Ik heb geen oordeel over mensen met een pedofiele seksuele oriëntatie. Ik denk mee over het oplossen van problemen, angsten, schaamte- en schuldgevoelens.”
 • De Waag (link) (landelijk)– Zij bieden forensische hulp aan hen die juridische grenzen overschrijden of dreigen te overschrijden. Zij hebben landelijke gespreksgroepen voor niet-forensische hulpzoekenden. Herman Brouwer, therapeut bij De Waag, is ook betrokken bij de Pedofilie NL chat.
 • Stop it Now Nederland (link) – een telefonische hulplijn voor eerste hulp als je grenzen dreigt te overschrijden en in Nederland woont. Een anoniem luisterend oor zo vaak je wilt.
 • Stop it Now Vlaanderen (link) – een telefonische hulplijn of chat voor eerste hulp als je grenzen dreigt te overschrijden en in Vlaanderen woont.

Ben Kirssen (2017-2020)

Meer weten?
Dit zijn interessante artikelen over pedofielen, pedofilie of kinderpornografie.

 • Ben Kirssen, ondergetekende, in de media (print, radio, documentaire) (link)
 • Interview met pedofiel P. (link)
 • Interview met een moeder van een jonge pedofiel (link)
 • Interview met Kloek (25) vlak voor zijn coming out aan zijn ouders (link)
 • In het hoofd van een pedofiel (link)
 • De aanwijzing kinderpornografie van het Openbaar Ministerie (link)

Gebruikt u deze snelcursus? Laat u mij dat dan even weten? Dat kan via mijn Twitter (link) of via een reactie hieronder.

One thought on “Pedofilie; hoe zit het nu precies?

Geef uw reactie | Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.